Leveringsvoorwaarden

Wij hanteren een aantal leveringsvoorwaarden die betrekking hebben op onze aanbiedingen, afspraken en natuurlijk de uitvoering van ons werk.

Wij verzoeken al onze (potentiële) opdrachtgevers om deze goed door te lezen zodat zowel u als wij niet voor verassingen komen te staan. Bij onduidelijkheden, vragen & opmerkingen horen wij het graag. Stuur ons nu een mail via info@StrikXL.nl.

 1. Aanbieding
  Wij doen onze aanbiedingen op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Onze offertes en aanbiedingen zijn daarom dan ook vrijblijvend (voor zowel aanvrager al aanbieder). Zodra wij de betreffende locatie hebben bezocht en geïnspecteerd kunnen wij u een definitieve aanbieding doen.
 2. Definitieve aanbieding
  Dit is een aanbieding van ons, meestal gedaan na een inspectie door ons van het pand, die wij ook werkelijk kunnen waarmaken.
 3. Bevestiging
  Als u akkoord gaat met onze definitieve aanbieding maken wij een bevestiging van al onze afspraken en sturen u deze per email toe, nadat u deze heeft doorgenomen ontvangen wij van u graag een akkoord.
 4. Veranderende situatie
  Indien relevante aspecten en/of omstandigheden van het pand (of ander object) veranderen tussen ons kijkbezoek en de uitvoering kunnen wij er niet voor in staan dat alles ook zo uitgevoerd kan worden als afgesproken.
 5. Bereikbaarheid
  De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de plaats waar de strik & het lint moet komen door ons goed bereikbaar is gedurende de periode die wij nodig hebben voor montage en demontage. Indien afgesproken valt hieronder ook het dak van het gebouw, via het gebouw zelf.
 6. Bevestigen van de strik & het lint
  Voor het ophangen/bevestigen van onze materialen zullen wij geen destructieve methoden gebruiken (dus niet spijkeren of boren). Mocht het in hoge uitzondering toch niet anders kunnen dan zal dit niet gebeuren zonder overleg en de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 7. Weersomstandigheden
  Het weer en met name harde wind kan een factor zijn waardoor de strik en het lint, geheel of  gedeeltelijk, niet kan worden bevestigd. Aangezien wij hier geen invloed op hebben is dit overmacht. In zo’n geval behouden wij ons het recht voor om het geheel aan te passen of zelfs helemaal niet uit te voeren. In geval van een voorspelde zware storm kunnen wij besluiten om een strik die al hangt (tijdelijk) weg te halen. Vanaf windkracht 6 mag er vanwege  Arbo wetgeving niet meer op hoogte worden gewerkt.
 8. Stormschade en herstel
  Schade aan de strik & het lint ontstaan door harde wind is nooit voor rekening van de opdrachtgever. Indien een strik & lint tijdens de huurperiode (langer dan 1 dag) door windomstandigheden beschadigd en of los raakt en herstelt moet worden zullen wij dit zo snel mogelijk doen. De materiaalkosten zijn voor onze rekening, de arbeidskosten ter plaatsen zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend (tenzij anders afgesproken).
 9. Huurperiode
  Indien de stik & het lint langer dan 1 dag blijven hangen is de berekende totaal prijs voor de huur en montage altijd voor een periode van 1 gebruiksdag. De kosten voor extra dagen is dus nihil. Indien (naderende) weersomstandigheden aanleiding geven om alles (of een deel) eerder weg te halen eindigt de huurperiode op dat moment. Met andere woorden als een periode van 4 weken hebben afgesproken maar de strik vanwege de weersomstandigheden na 2 weken al weg moet krijgt de huurder hiervoor geen korting op de huurprijs.
 10. Alternatief bij ernstige weersomstandigheden
  Indien het te hard waait om de afgesproken strik buiten te monteren is dit overmacht. We kunnen een hoop maar tegen het weer zijn wij niet opgewassen. Dit betekend dat in zo’n geval de strik niet (geheel of gedeeltelijk) wordt bevestigd. In dit geval zullen wij u altijd wel een binnen optie aanbieden.
 11. Eigendom
  Alle gebruikte materialen blijven eigendom van ons en worden zo mogelijk hergebruikt.
 12. Dwarrels en streamers
  Voor de volledigheid, indien wij voor u dwarrels en streamers afschieten worden deze hierna niet door ons opgeruimd.
 13. Foto & film
  Wij behouden ons het recht voor om van ons werk foto’s en video’s te maken die wij mogelijk als referentie kunnen gebruiken.
 14. Brandwerend
  De door ons gebruikte materialen zijn niet expliciet behandeld met als doel het ‘brandwerend’ of ‘brandvertragend’ te maken.
 15. Betaling
  U krijgt onze rekening rond de datum van uitvoering, de betalingstermijn is 14 dagen.
 16. Afwijken van deze voorwaarden
  Indien we samen overeenkomen dat een of meerdere punten uit deze lijst niet van toepassing of anders zijn dient dit uitdrukkelijk te zijn vermeld in onze bevestiging naar de opdrachtgever.

Verder